TÒA NHÀ 349 HOÀNG QUỐC VIỆT

VỊ trí: 349 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng tòa nhà: Hạng C

Hướng tòa nhà: Đông

Chiều cao trần: 2,7 m

Cho phép đặt biển hiệu:

Số tầng hầm đậu xe: 1 tầng hầm

Vị trí đặt biển hiệu:

TÒA NHÀ KIM ÁNH

Vị trí: Ngõ 78 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng tòa nhà : Hạng C

Hướng tòa nhà: Đông

Số tầng hầm đậu xe:  1 tầng hầm

Bãi đậu xe mở rộng:  Có

 

 

TÒA NHÀ PLAZA

Vị trí: 140 Đường Trần BÌnh, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng tòa nhà: Hạng C

Hướng tòa nhà: Đông

Chiều cao trần: 3m

Số tầng hầm đậu xe : 2 tầng hầm

 

TÒA NHÀ VIỆT NAM ECONOMIC TIMES

VỊ trí: Hoàng Quốc Việt, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng tòa nhà: Hạng C

Hướng tòa nhà: Đông

Chiều cao trần: 2,6 m

Cho phép đặt biển hiệu:

Số tầng hầm đậu xe: 1 tầng hầm

TÒA NHÀ THANH BÌNH

 

VỊ trí:  Phố Thành Thái, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng tòa nhà: Hạng C

Hướng tòa nhà: Đông

Chiều cao trần: 2,7 m

Cho phép đặt biển hiệu:

Số tầng hầm đậu xe: 2 tầng hầm

 

 

 

TÒA NHÀ PHỐ HOÀNG NGÂN – 01

Vị trí : Phố Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng tòa nhà: Hạng C

Hướng tòa nhà: Đông

Chiều cao trần: 2,6 m

Cho phép đặt biển hiệu:

Số tầng hầm đậu xe: 1 tầng hầm

 

 

 

TÒA NHÀ INTRACOM TRẦN THÁI TÔNG

Vị trí: Lô C2F Nguyễn Phong Sắc kéo dài, Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng tòa nhà : Hạng C

Hướng tòa nhà: Nam

Số tầng hầm đậu xe: 1 tầng hầm

 

TÒA NHÀ KIM HOÀN

 

Vị trí: Ngõ 19, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng tòa nhà: Hạng C

Hướng tòa nhà: Đông

Chiều cao trần: 2,7 m

Số tầng hầm đậu xe: 1 tầng hầm

 

TÒA NHÀ LOD BUILDING

Vị trí: Trần Thái Tông. Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng tòa nhà: Hạng C

Hướng tòa nhà: Đông

Chiều cao trần: 2,7 m

Số tầng hầm đậu xe: 1 tầng hầm

 

 

TÒA NHÀ TECHNOSOFT

Vị trí: Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng tòa nhà: Hạng C

Hướng tòa nhà: Đông

Số tầng hầm đậu xe: 1 tầng hầm

 

 

TÒA NHÀ 121 NGUYỄN PHONG SẮC

Vị trí: 121 Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng tòa nhà: Hạng C

Hướng tòa nhà: Đông

Chiều cao trần: 2,7 m

Số tầng hầm đậu xe: 1 tầng hầm

 

CHUNG CƯ CTM 299 CẦU GIẤY

Vị trí: 299 Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng tòa nhà: Hạng C

Hướng tòa nhà:

Chiều cao trần: 2,65 m

Số tầng hầm đậu xe: 1 tầng hầm

 

 

TÒA NHÀ CMC TOWER 

Vị trí: 11 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng tòa nhà: Hạng A

Hướng tòa nhà: Bắc

Chiều cao trần: 2,7 m

Số tầng hầm đậu xe : 2 tầng hầm

 

TÒA NHÀ PHỐ TRẦN DUY HƯNG

Vị trí: Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng tòa nhà: Hạng C

Hướng tòa nhà: Đông

Chiều cao trần: 2,6 m

Số tầng hầm đậu xe : 1 tâng hầm

 

TÒA NHÀ HANCORP PLAZA

Vị trí: 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng tòa nhà: Hạng C

Hướng tòa nhà: Đông

Chiều cao trần: 2,7 m

Số tầng hầm đậu xe: 2 tầng hầm

 

TÒA NHÀ CHELSEA PARK

Vị trí: Lô E1, Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy

Hạng tòa nhà: Hạng C

Hướng tòa nhà: Đông

Chiều cao trần: 2,6 m

Cho phép đặt biển hiệu:

 

TÒA NHÀ AC BUILDING 

Vị trí: Lô A1A, Cụm TTCN và CNN Cầu Giấy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng tòa nhà: Hạng C

Hướng tòa nhà: Đông

Chiều cao trần: 2,7 m

 

Số tầng hầm đậu xe: 1 tầng hầm

.

TÒA NHÀ GREEN PARK DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ

.Vị trí: Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng tòa nhà: Hạng C

Hướng tòa nhà: Đông

Chiều cao trần: 3 m

Số tầng hầm đậu xe:  2 tầng hầm

 

 

TÒA NHÀ VMT BUILDING

Vị trí: Lô A1F, Cụm TTCN và CNN Cầu Giấy, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hạng tòa nhà: Hạng C

Hướng tòa nhà: Tây

Chiều cao trần: 2,65m

Số tầng hầm đậu xe: 1 tầng hầm

TÒA NHÀ SỐ 9 ĐỖ QUANG

Vị trí: Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Hạng tòa nhà: Hạng C

Hướng tòa nhà: Tây

Chiều cao trần: 2,6 m

Số tầng hầm đậu xe: 1 tầng hầm